Vladimir-Putin-prinial-uchastiie-v-molodiezhnom-forumie-Vmiestie-vpieried-v-Kazani_1